Consultancy

Wilt u dat uw werknemers zich blijven ontwikkelen? Dan is het kunnen sturen op duurzame inzetbaarheid, talent management en een verbetering van uw Human Capital essentieel!
Tjeu Stienen coaching en consultancy weert
Waarom moeilijk doen als het samen kan!

Voor wie?

Voor zakelijke dienstverleners, innovatieve bedrijven (MKB, startups) en ZZP-ers, in Zuid-Nederland en Belgisch-Limburg.

Waarom?

Voor ondernemers is flexibiliteit van belang om sneller en met onderscheidend vermogen op de steeds grilligere conjunctuur en sectorverschuivingen te kunnen inspelen.

Resultaat

Zelf invulling kunnen geven en sturen op urgentievraagstukken zal de slagkracht en het imago van de organisatie doen toenemen.

Urgentie

Het wordt voor u steeds belangrijker om:

 • Duurzame inzetbaarheid
  Om voor uw medewerkers en voor u als werkgever aantrekkelijk te blijven op de markt. Dat betekent een hoge mate van wendbaarheid (Agile) creëren door vergroten van: arbeidsinzet, verandervermogen, samenwerken en kennis delen, arbeidsmobiliteit en vitaliteit.
 • Talentmanagement
  Het herkennen, binden en boeien door talenten te faciliteren om zich te ontwikkelen.
 • Human Capital
  Het optimaal benutten (productief en innovatief), een goede balans vinden tussen in-/door-/uitstroom van personeel, binnen een inspirerende en ondersteunende werkomgeving.

Welke diensten

Ik ga graag het gesprek met u aan op het vlak van Duurzame inzetbaarheid, Talent management en Human Capital, om samen met u te kijken hoe ik u van dienst kan zijn.

Bijvoorbeeld hoe krijgt u bij uw probleem (minder functioneren / dreigend ziekteverzuim / uitval / conflict / uitstroom ed.) goed zicht op de huidige situatie (individueel / groep / afdeling). Daarvoor hanteer ik een nulmeting en maak ik een stappenplan om te bewegen naar de gewenste richting/oplossing.

Als het specifiek om Talent management gaat, vraagt u zich als werkgever vaak af hoe u talenten het beste kunt faciliteren in hun ontwikkeling zonder te hoge kosten. Of hoe u de talenten zelf het stuur in handen kunt geven en als werkgever alleen stimulerend en monitorend actief bent.

Bijzondere tools

 

Model Duurzame Inzetbaarheid

Model Duurzame Inzetbaarheid

Bron: Dossier duurzame inzetbaarheid

Coaching

Wilt u meer invloed op uw carrière hebben en meer levensgeluk ervaren? Dan is het van belang om te weten waar u nu staat, waar u naartoe wil en of uw huidige competenties toereikend zijn om dat te bereiken.
Tjeu Stienen coaching en consultancy weert
Waarom moeilijk doen als het samen kan!

Voor wie?

Voor professionals werkzaam als werknemer of ZZP-er, in een omgeving met een grote innovatieve focus en actief in Zuid-Nederland of Belgisch-Limburg.

Urgentie

Het wordt voor u steeds belangrijker om:

 • Duurzame inzetbaarheid te vergroten
 • Arbeidsinzet (fysiek, mentaal, kennis en kunde) te maximaliseren
 • Verandervermogen te vergroten
 • Samenwerken en kennisdelen te bevorderen
 • Onrust zien als transitie-fase
 • Juiste keuzes te maken en ook nog snel
 • Arbeidsmobiliteit en vitaliteit vergroten

Welke diensten

Duurzame inzetbaarheid
Loopbaan coaching, Management coaching, Leadership Development, Persoonlijke balans / vitaliteit, Talentontwikkeling.

Transitie van werk naar werk
Outplacement begeleiding, Optimaal gebruik Transitievergoeding, Re-integratie 2e spoor.

Profileren
Acquisitie “IK BV”, solliciteren en netwerken.

Resultaat

Zelf invulling kunnen geven en sturen op urgentievraagstukken, zal het geluksgevoel doen toenemen.

Aanpak

Dat betekent op individueel of groepsniveau aan de slag met o.a.:

 • Wie ben ik, waar sta ik, wat kan ik, wat wil ik, waar ligt mijn passie, wat zijn mijn waarden/drijfveren
 • Hoe kan ik dat niet alleen voor mijzelf duiden, maar ook aan anderen overbrengen, aantonen en daarop sturen
 • Hoe ga ik effectief om met veranderingen

Bijzonder tools

 

Werkenergieanalyse Tool

Ideale manier om de coachvraag snel helder te krijgen
 

Tjeu Stienen coaching en consultancy weert

Professional

Heeft u het niet zo naar uw zin op uw werk of mist u de uitdaging in uw functie? Ervaart u regelmatig spanning of frustratie tijdens uw werk, maar weet u niet hoe u de onderliggende oorzaak aan kunt pakken? Of bent u juist wel tevreden over uw werk, maar wilt u uzelf verder ontwikkelen en de regie in eigen hand nemen?

De Werkenergieanalyse tool ondersteunt u bij het zelfverzekerd en doelgericht sturen van uw carrière. Want alleen werk dat echt bij u past, geeft steeds weer plezier, energie en voldoening.

Wilt u hieraan werken? Waarom dan moeilijk doen als het samen kan!

Organisatie

Om snel en eenvoudig helder te krijgen wat er bij een medewerker speelt in het kader van bevlogenheid en vitaliteit, is er de Werkenergieanalyse tool. Een online instrument dat door de medewerker wordt ingevuld en wordt geëvalueerd met Tjeu Stienen Human Capital. Hierbij wordt samen met de medewerker vastgesteld welke vervolgacties écht nodig zijn, eventueel ondersteund door coaching of training.
De Werkenergieanalyse levert u goed zicht op de huidige situatie (individueel/groep) – nulmeting – en vervolgens concrete stappen/plannen om te bewegen naar de gewenste richting/oplossing.

Wilt u tijd en geld besparen? Waarom dan moeilijk doen als het samen kan!

Talent Board Tool

Hét platform voor TalentManagement & Ontwikkeling voor Werkgevers en Medewerkers
 

Tjeu Stienen coaching en consultancy weert
Ga concreet aan de slag met deze tool om efficiënt en wetenschappelijk gefundeerd gedrag te voorspellen (wie ben ik en wat is mijn talent), ontwikkelplannen te maken, passende ontwikkelacties te bepalen en uit te voeren, feedback vragen en resultaten te meten.

Wat is het voordeel?

Algemeen

 • Optimaal werkgeluk voor iedereen
 • Versterking van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Organisatie

 • Talentmanagement krijgt hiermee concrete betaalbare aanpak met individu aan het stuur
 • Inzicht of nieuwe medewerkers passen in uw organisatie
 • U voorkomt dat medewerkers doorgroeien naar functies die te hoog gegrepen zijn
 • U krijgt mensen in beweging die niet willen bewegen
 • U leidt gewenst verloop in goede banen
 • U biedt medewerkers voldoende mogelijkheden om zich te ontwikkelen

Individu

 • U krijgt inzicht in uw drijfveren en talenten voor competenties en gaat hiermee aan de slag.
 • U krijgt advies over de bij u best passende leerstijlen
 • U ziet direct hoe goed u past in uw rol, in de organisatie en cultuur van uw team
 • U kunt inzicht krijgen in de route naar uw nieuwe rol of ambitie
 • U krijgt vanuit uw plan toegang tot de best passende leervormen
 • Uw ontwikkelplan is afgestemd op uw mogelijkheden
 • TalentBoard is altijd actueel en u neemt uw Digitale TalentBoard een leven lang mee

Ik ben Tjeu Stienen

Even wat meer over mij...

Geïnspireerd door wat mensen beweegt, ben ik mijn carrière begonnen met een studie natuurgeneeskunde. De inzet was steeds om iedere situatie te onderzoeken vanuit een holistische benadering om zo tot de meest wenselijke en kansrijke aanpak te komen. Op die manier ben ik ook als Human Resource Manager, binnen diverse branches en organisaties, gedurende meer dan 30 jaar werkzaam geweest en breng ik die kennis en kunde in bij mijn eigen consultancy en coaching activiteiten.

Ik richt mij op het versterken van de vaardigheid en stuurkracht van het individu voor de eigen duurzame inzetbaarheid. Daardoor neemt het geluksgevoel van het individu toe en dit heeft tevens een positieve invloed op het succes van een organisatie

 

Tjeu vertelt

Tjeu Stienen coaching en consultancy weert

Wie is Tjeu?

Even wat meer over mij…

Geïnspireerd door wat mensen beweegt, ben ik mijn carrière begonnen met een studie natuurgeneeskunde. De inzet was steeds om iedere situatie te onderzoeken vanuit een holistische benadering om zo tot de meest wenselijke en kansrijke aanpak te komen. Op die manier ben ik ook als Human Resource Manager, binnen diverse branches en organisaties, gedurende meer dan 30 jaar werkzaam geweest en breng ik die kennis en kunde in bij mijn eigen consultancy en coaching activiteiten.

Ik richt mij op het versterken van de vaardigheid en stuurkracht van het individu voor de eigen duurzame inzetbaarheid. Daardoor neemt het geluksgevoel van het individu toe en dit heeft tevens een positieve invloed op het succes van een organisatie

Tjeu vertelt …

Mijn aanpak

Waar bent u eigenlijk naar op zoek?

Als u dat niet weet of er nog niet zeker van bent, dan start daar uw verkenning. Alle knooppunten op de route zult u ieder afzonderlijk, maar ook in samenhang, intens verkennen om hierop een antwoord te vinden. Dat zal ongetwijfeld puzzelen worden, maar langzaam maar zeker ontstaat zo uw inspiratie en energie.

Op deze verkenningstocht zal ik u op humoristische wijze begeleiden en ook laten lijden. Dat laatste is soms nodig als u zelf het antwoord eigenlijk al weet, maar u er nog niet naar wil richten. Een reis maken betekent immers; meters maken, inzichten aan elkaar rijgen, ervaringen opdoen, maar vooral ook steeds weer handelen om verder te komen.

Uiteindelijk vallen alle puzzelstukjes op hun plaats.

Wat zie ik

Een flexibele arbeidsmarkt die zich snel aanpast aan de steeds grilligere conjunctuur en sector-verschuivingen als gevolg van globalisering en technologische vooruitgang.

Het meest uitdagende aspect van de snel veranderende wereld, is de onvoorspelbaarheid van de toekomstige waarde van verworven vaardigheden en de onzekerheid over de levensduur van bepaalde loopbaantrajecten. Bovendien zal er qua sociale zekerheid meer nadruk komen te liggen op het reduceren van risico’s dan op het compenseren van financiële gevolgen en komt er meer nadruk op de eigen in plaats van de collectieve verantwoordelijkheid.

Voor professionals / professionele organisaties ligt er dus een duidelijke uitdaging om hun “Human Capital” of de duurzame inzetbaarheid te verstevigen.

Locatie

Consultancy

Consultancy diensten worden veelal geleverd op de werklocatie van de opdrachtgever, actief in Zuid-Nederland of Belgisch-Limburg. Uiteraard zijn andere locaties in overleg mogelijk.

Coaching

Coaching sessies vinden bij voorkeur plaats in mijn inspirerende WERKATELIER te Weert (Limburg), eventueel gecombineerd met wandelsessies in het nabij gelegen natuurgebied “de IJzeren Man”. Andere locaties zijn in overleg mogelijk.

‘Handelen om verder te komen, puzzelen, lijden’

‘Meters maken, intens verkennen’

‘Inspiratie en energie, uiteindelijk vallen
alle puzzelstukjes op hun plaats!’

‘Handelen om verder te komen, puzzelen, lijden’
‘Meters maken, intens verkennen’
‘Inspiratie en energie, uiteindelijk vallen alle puzzelstukjes op hun plaats!’

Kosten

Consultancy

Tijdens het kosteloze* intakegesprek wordt de vraag bepaald. Daarna volgt mijn maatwerk voorstel voor wat betreft het plan van aanpak (gefaseerd). Daarin wordt o.a. opgenomen de inzet voor wat betreft uren, de inzet van instrumenten / tools, reistijd / kosten, evt. verblijfskosten ed. Het intakegesprek wordt alleen verrekend indien samenwerking daadwerkelijk start.

Coaching

Tijdens het kosteloze* intakegesprek wordt de coach vraag bepaald. Daarna volgt mijn voorstel voor wat betreft de coaching op de onderdelen: inhoud, aantal sessies / tijdsduur, inzet instrumenten/tools en totale kostenplaatje (* inclusief intakegesprek). Het intakegesprek wordt dus alleen verrekend indien samenwerking daadwerkelijk start.

Bij inschrijving van groepen en/of langdurige trajecten kunnen aparte afspraken worden gemaakt.

Meer weten?

Tools

De Tools kunnen zowel individueel als op afdelings-/organisatieniveau worden ingezet en in combinatie met coaching en/of consultancy diensten. Ter illustratie slechts enkele voorbeelden:

Werkenergieanalyse

 • Online vragenlijst + Persoonlijke rapportage + Persoonlijk gesprek € 495*

Talent Board particulier

 • Gevalideerd assessment + Talent rapportage + Inzicht in de baan die u het beste past + Persoonlijk gesprek € 375*

Talent Board organisatie

 • Diverse assessments in combinatie met nabespreking vanaf € 440*
 • Bij TalentBoard als integrale Talentmanagement aanpak worden de kosten enerzijds bepaald door het maatwerk voor wat betreft inrichting en voorlichting, anderzijds door de abonnementsvorm(en)** en de verdere begeleiding /coaching door Tjeu Stienen/Human Capital.

**Voor het gebruik van TalentBoard zijn er meerdere abonnementsvormen: Voor minder dan € 1* per dag per medewerker heeft u al de beschikking over TalentBoard dat volledig is afgestemd op uw organisatie inclusief onbeperkte toegang tot meer dan 200-learning modules.

*Bedragen zijn exclusief BTW.  Daarnaast wordt er bij grote afnames korting toegepast.

Consultancy

Tijdens het kosteloze* intakegesprek wordt de vraag bepaald. Daarna volgt mijn maatwerk voorstel voor wat betreft het plan van aanpak (gefaseerd). Daarin wordt o.a. opgenomen de inzet voor wat betreft uren, de inzet van instrumenten/tools, reistijd/kosten, evt. verblijfskosten ed. Het intakegesprek wordt alleen verrekend indien samenwerking daadwerkelijk start.

Coaching

Tijdens het kosteloze* intakegesprek wordt de coach vraag bepaald. Daarna volgt mijn voorstel voor wat betreft de coaching op de onderdelen: inhoud, aantal sessies/tijdsduur, inzet instrumenten/tools en totale kostenplaatje (* inclusief intakegesprek). Het intakegesprek wordt dus alleen verrekend indien samenwerking daadwerkelijk start.

Bij inschrijving van groepen en/of langdurige trajecten kunnen aparte afspraken worden gemaakt.

Tools

De Tools kunnen zowel individueel als op afdelings-/organisatieniveau worden ingezet en in combinatie met coaching en/of consultancy diensten. Ter illustratie slechts enkele voorbeelden:

Werkenergieanalyse

 • Online vragenlijst + Persoonlijke rapportage + Persoonlijk gesprek € 495*

Talent Board particulier

 • Gevalideerd assessment + Talent rapportage + Inzicht in de baan die u het beste past + Persoonlijk gesprek € 375*

Talent Board organisatie

 • Diverse assessments in combinatie met nabespreking vanaf € 440*
 • Bij TalentBoard als integrale Talentmanagement aanpak worden de kosten enerzijds bepaald door het maatwerk voor wat betreft inrichting en voorlichting, anderzijds door de abonnementsvorm(en)** en de verdere begeleiding /coaching door Tjeu Stienen/Human Capital.

**Voor het gebruik van TalentBoard zijn er meerdere abonnementsvormen: Voor minder dan € 1* per dag per medewerker heeft u al de beschikking over TalentBoard dat volledig is afgestemd op uw organisatie inclusief onbeperkte toegang tot meer dan 200-learning modules.

*Bedragen zijn exclusief BTW.  Daarnaast wordt er bij grote afnames korting toegepast.

Meer weten?

Contact

Tjeu Stienen/Human Capital
Neelkensbeemd 1
6006 LR Weert

T 06-30 03 97 41
E info@humancapitalweert.nl

KvK 14118325
BTW-ID NL001175425B68

 

Contactformulier

  U kunt een algemene vraag stellen of een INTAKE-gesprek aanvragen
  door onderstaand formulieren te gebruiken

  Velden met een * zijn verplicht

  Geslacht:
  ManVrouw   

  Ik wil een:
  Algemene vraag stellenINTAKE ConsultancyINTAKE Coaching


  Hoe heeft u mij gevonden?

  Tjeu Stienen Human Capital

  Tjeu Stienen / Human Capital