Succesvolle TEAM aanpak – voorbeeldcase

door | apr 8, 2024

Sterk verbeterde resultaten dankzij een integrale communicatieaanpak 

Dat een gesprek voor een enkele communicatietraining kan leiden tot een uitgebreid teamtraject, ervoer Coach/Consultant Tjeu Stienen onlangs in Zuid-Nederland. “Ik werd benaderd door een bedrijf in de farmaceutische industrie, dat de communicatie op een bepaalde afdeling wilde verbeteren”, vertelt hij. “In een gesprek met HR en de leidinggevenden bleek dat communicatie echter niet de enige teamuitdaging was. Er werd een enorm hoge werkdruk ervaren, vooral veroorzaakt door ad hoc werkzaamheden en onduidelijke instructies. Het team bestond bovendien uit diverse persoonlijkheden met sterke, vakkundige overtuigingen, die vaak niet strookten met de standpunten van anderen. Dat zorgde voor een ineffectieve communicatie, grote spanningen en minder optimale resultaten. Veel werkzaamheden werden ‘over de schutting’ gegooid en van een effectieve communicatie binnen het team was inmiddels dus geen sprake meer….” 

Integrale teamaanpak 

In plaats van één enkele communicatietraining, deed Tjeu daarom een voorstel voor een integrale teamaanpak. “Daarbij heb ik de Werkenergieanalyse als nulmeting ingezet. Niet alleen om de energie- en stressbronnen van de individuele teamleden helder te krijgen, maar vooral ook om de patronen op teamniveau inzichtelijk te maken”, vertelt hij. “Zo kon een trainingsprogramma op maat worden gemaakt en konden de onderliggende individuele belemmerende factoren als coachvraag worden geïdentificeerd.” De opdrachtgever had wel oren naar deze integrale aanpak. “Alle teamleden hebben de Werkenergieanalyse ingevuld, waarna ik op individueel niveau de uitkomsten heb besproken. Vervolgens hebben alle teamleden hun persoonlijke prioriteitenplan opgesteld, waaruit diverse coachvragen naar voren kwamen. De meeste coachvragen kon ik op wens van het betreffende teamlid zelf en middels een coachtraject opvolgen; één persoon heb ik heel bewust doorverwezen. De teamrapportage heb ik met HR en de leidinggevenden besproken. Bovendien zijn de uitkomsten en mogelijke trainingsonderwerpen besproken in een teammeeting, zodat er maximaal draagvlak voor een integrale teamaanpak ontstond.” 

Trainingen 

Thema’s die nadrukkelijk naar voren kwamen, waren werkdruk, planning, coördinatie én communicatie. “Ik heb een drietal trainingen verzorgd, waarin deze thema’s zijn beetgepakt”, vertelt Tjeu. “In theorie, maar vooral door op een laagdrempelige manier met elkaar aan de slag te gaan. Ik heb aandacht besteed aan het communicatiemodel en de kracht van kwetsbaarheid, maar ook de vertaalslag laten maken van de organisatiewaarden naar de teamwaarden én waarden van het individuele teamlid. Er zijn (nieuwe) kernwaarden voor het team bepaald en vertaald naar gedrag. Want welk gedrag is wenselijk binnen het team? Hoe spreken we elkaar aan? En hoe kunnen we tot meer begrip en respect voor elkaar komen, om van daaruit een betere samenwerking te creëren? We hebben verschillende praktijkcases behandeld en geoefend hoe je respectvol feedback kunt geven en ontvangen. Ook hebben we aandacht besteed aan het benoemen van resultaten en vieren van successen. Door te raden welke foto’s van voorwerpen/items bij welke personen hoorden, hebben de teamleden elkaar beter leren kennen.” 

Verandering 

In de dagelijkse teamoverleggen zijn de onderwerpen en huiswerkoefeningen uit de trainingen opgepakt en steeds kort geëvalueerd. In de uitgebreidere teammeeting is bovendien de vertaling naar de praktijk van alledag gemaakt. “Als gevolg van de integrale aanpak met inzet van de Werkenergieanalyse en het daaruit volgende teamtraject zijn taken anders verdeeld en worden processen anders vastgelegd. Bovendien is gekozen voor een andere lay-out van de kantoren, waardoor productiever samengewerkt kan worden. De direct leidinggevende heeft meer ruimte gecreëerd voor individuele overleggesprekken, waardoor de teamleden zich beter gehoord voelen. Bovendien wordt dagelijks ruimte ingebouwd om de teamwaarden en bijbehorend gedrag te bespreken én om resultaten/successen te vieren. De sfeer binnen het team is hierdoor flink verbeterd. Er wordt meer gelachen en de communicatie gebeurt meer vanuit respect voor elkaar, wat ook gesignaleerd wordt door interne klanten.” 

Resultaat 

Een eindmeting heeft aangetoond dat de overall stressbeleving in 10 maanden tijd met bijna 27% is gedaald, vertelt Tjeu. “Tegelijkertijd is (het gevoel van) invloed van de medewerkers met 26,5% toegenomen en zijn de energiegevers met 12% gestegen. Dat wordt ook door iedereen ervaren. De bevlogenheid van het team is enorm toegenomen, teamleden gaan weer op een plezierige manier met elkaar om en zij ervaren veel minder stress. Een fantastisch resultaat, waar zowel het team, de organisatie als ik enorm trots op zijn.”

Wilt u graag meer weten?

Tjeu Stienen / Human Capital