Talent Board

Achtergrondinformatie

Onderdelen

Octogram: inzicht in werkstijlen. Bijvoorbeeld: lage score = wat iemand als lastig en moeilijk ervaart, het wil niet zeggen dat iemand het niet kan maar het kost de kandidaat veel energie.

Loopbaanwaardentest: wordt ingezet om in kaart te brengen wat iemand drijft of motiveert (modellen van Schein, Evers & Schwarts en Quinn).

OP5 persoonlijkheid: in kaart brengen van het geheel aan eigenschappen, karaktertrekken en gedragingen die een persoon uniek maken (Big5model). OP5 is competentiegericht en sluit daardoor goed aan bij de praktijk van de werkvloer.

Bepaal de ambitie

 • Rol Analyse Tool > bepalen competentieprofiel rol
 • Huidige rol en Geambieerde rol
 • Fit-for-Job vanuit zelfbeeld

Ontwikkelplan

 • Inzicht in aanleg en ontwikkelbaarheid op basis van de TalentCheck
 • Prioriteren ontwikkelpunten op basis van organisatiedoelstellingen
 • Ontwikkeling SMART maken

Ontwikkelacties

 • Bepalen leervormen (methode ‘blended learning’)
 • Leren afstemmen op ontwikkelbaarheid
 • Meetbaar maken van investeringen

  

 Sturend vermogen

 • Feedback maakt ontwikkelinspanningen meetbaar
 • Feedback maakt klanttevredenheid inzichtelijk
 • Feedback is basis voor een leercultuur

Talent analyse

 • Proces verhoogt zelfbewustzijn
 • Zelfbewustzijn is vereiste voor persoonlijke groei
 • Inzicht in groei bepaalt richting carrière en werkgeluk

Beschikbare bronnen

 • Boeken, video en artikelen
 • Trainingen via Springest (37.000 + klassikale en individuele training)
 • E-Learning abonnement via TalentBoard en Studytube
Tjeu Stienen / Human Capital